BAFRA DİALYSİS / SAMSUN DİALYSİS / MERZİFON DİALYSİS / ERCİYES DİALYSİS